Limity podatkowe i bilansowe na 2022 r.

Limity podatkowe i bilansowe na 2022 r. Przepisy ustaw podatkowych (tj. ustaw: o PDOP, o PDOF, o zryczałtowanym podatku dochodowym, o VAT) oraz ustawy o rachunkowości określają limity – wyrażone w euro – które warunkują możliwość skorzystania z różnego rodzaju uproszczeń, rozwiązań, a także nakładają określone obowiązki. W oparciu o te limity przedsiębiorcy ustalają m.in., czy:->posiadają status małego podatnika dla celów CIT, PIT oraz VAT,->mają prawo do opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,->są zobowiązani – w przypadku niektórych podmiotów – prowadzić księgi rachunkowe.Limity te, jak już wskazano, zostały wyrażone w euro. Wiąże się to z koniecznością ich przeliczenia na złote. Przeliczenia tego dokonuje się według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego/obrotowego. Oznacza to, że ustalając limity obowiązujące w 2022 r., należy uwzględnić średni kurs NBP z 1 października 2021 r. Średni kurs euro ogłoszony przez NBP na dzień 1 października 2021 r. wyniósł 4,5941 zł/euro (zgodnie z tabelą nr 191/A/NBP/2021).