KPIR – księgi przychodu i rozchodu

Księgi przychodu i rozchodu (KPiR) to podstawowa forma ewidencji podatkowej dla pewnych kategorii podatników prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce. Jest to uproszczony system ewidencji, który umożliwia podatnikom na prowadzenie księgowości bez konieczności zatrudniania księgowego czy korzystania z pełnego systemu księgowego.

Prowadzenie ksiąg przychodu i rozchodu

Główne cechy i zasady KPiR:

  1. Kto może prowadzić KPiR? – KPiR jest przeznaczona głównie dla małych przedsiębiorców, którzy nie są zobowiązani do prowadzenia pełnej księgowości. Istnieją pewne kryteria przychodów, które decydują o tym, kto może korzystać z tego uproszczonego systemu.
  2. Struktura KPiR: Księgi przychodu i rozchodu skupiają się na dwóch głównych kategoriach: przychodach i rozchodach. Wpisy do KPiR są dokonywane chronologicznie. Dla każdej operacji gospodarczej, takiej jak sprzedaż produktu czy zakup materiału, dokonuje się odpowiedniego wpisu w książce.
  3. Podatki: Na podstawie danych z księgi przychodu i rozchodu przedsiębiorca oblicza podatek dochodowy. Jest to różnica między przychodami a kosztami uzyskania przychodów (rozchodami). Do obliczeń stosuje się odpowiednie stawki podatku.
  4. Dokumentacja: Wszystkie operacje wprowadzane do księgi przychodu i rozchodu muszą być poparte odpowiednią dokumentacją (fakturami, rachunkami itp.).
  5. Roczne podsumowanie: Na koniec roku podatkowego przedsiębiorca dokonuje podsumowania swojej działalności w KPiR i na tej podstawie sporządza zeznanie podatkowe.
  6. Przechowywanie: Księgi przychodu i rozchodu oraz wszystkie dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej muszą być przechowywane przez określony czas (zgodnie z przepisami prawa podatkowego) w przypadku ewentualnych kontroli podatkowych.

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą w Polsce lub zamierzasz ją rozpocząć, warto zastanowić się, czy KPiR jest odpowiednim rozwiązaniem dla Ciebie. Jeśli tak, ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z przepisami dotyczącymi tego systemu ewidencji i regularnie aktualizować książkę.

Chcesz zlecić prowadzenie ksiąg przychodu i rozchodu? Skontaktuj się z nami!