Rachunkowość podatkowa – pełna księgowość firmy

Księgi handlowe są podstawowym narzędziem w systemie pełnej księgowości, który służy do systematycznego zapisu i monitorowania wszystkich operacji finansowych przedsiębiorstwa. Są to formalne zapisy, które pokazują, jakie transakcje miały miejsce, jakie są salda na różnych kontach i jakie są finansowe wyniki działalności firmy. Rachunkowość finansowa w ramach pełnej księgowości to złożone zagadnienie.

Podstawowe elementy ksiąg handlowych w pełnej księgowości:

 1. Konto: To podstawowa jednostka w księgach handlowych, która służy do klasyfikowania i agregowania informacji finansowej. Każde konto ma określoną nazwę i numer.
 2. Zapisy księgowe: Transakcje są zapisywane w księgach handlowych za pomocą zapisów księgowych. W praktyce oznacza to debetowanie jednego lub więcej kont i kredytowanie innego lub innych kont na równą sumę.
 3. Saldo: To różnica między sumą debetów a kredytów na danym koncie.
 4. Dziennik: To księga, w której rejestruje się wszystkie transakcje w porządku chronologicznym.
 5. Księga główna: To zbiór wszystkich kont używanych w księgowości. Jest to miejsce, gdzie można zobaczyć saldo każdego konta.
 6. Bilans: Jest to zestawienie majątku, zobowiązań i kapitału własnego firmy na określony moment.
 7. Rachunek zysków i strat: To zestawienie, które pokazuje przychody, koszty i wynik finansowy firmy za określony okres czasu.
 8. Sprawozdanie przepływów pieniężnych: Analizuje, skąd pochodzą i gdzie są wydawane środki pieniężne.
 9. Inwentaryzacja: Regularne badanie fizycznego stanu aktywów i porównanie go z danymi w księgach.

Rachunkowość dla firm to bardzo wymagający obszar działalności. Dlatego tak ważne jest wsparcie profesjonalistów w tym zakresie.

Pełna księgowość firmy – największe zalety i wymagania

Pełna księgowość JDG i dużych przedsiębiorstw ma wiele zalet:

 • Umożliwia dokładną analizę finansową.
 • Pomaga w planowaniu i kontrolowaniu budżetu.
 • Niezbędna do sporządzenia sprawozdań finansowych.
 • Ułatwia audyt i jest wymagana przez wiele jurysdykcji dla dużych przedsiębiorstw.

Wymagania:

 • Konieczność posiadania wykwalifikowanego personelu księgowego.
 • Wymóg przestrzegania standardów rachunkowości (np. MSR, US GAAP, itd.).
 • Potrzeba stosowania odpowiedniego oprogramowania księgowego.

Pełna księgowość jest często wymagana dla dużych przedsiębiorstw. Jest także zalecana dla małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą dokładnie monitorować i analizować swoją sytuację finansową. Zastosowania takich działań wymaga także rachunkowość międzynarodowa.

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem. Oferujemy szeroko pojętą rachunkowość dla przedsiębiorców. Przygotujemy dla Państwa indywidualną ofertę skrojoną na miarę potrzeb Waszego biznesu.