TERMINARZ 2022


⚫️ Do 20 Stycznia:

➡️ PIT-6

➡️ PFRON deklaracje DEK-R i INF-2

➡️ Rozliczenie Dotacji Niepublicznych Przedszkoli

➡️ Zmiana formy opodatkowania dla podatników, którzy utracili prawo do rozliczania się w formie Karty Podatkowej (np. lekarze)

⚫️ Do końca Stycznia:

➡️ Deklaracja chęci skorzystania z „Małego ZUS PLUS” na obecny rok

➡️ PIT-4R

➡️ PIT-8AR

➡️ ZUS IWA

➡️ Informacja o nietworzeniu ZFŚS i niewypłacaniu świadczenia urlopowego

➡️ Deklaracja o podatku od nieruchomości

➡️ CIT-10z

➡️ PIT-19A

➡️ PIT-11 (DO US)

➡️ PIT-16A

➡️ Spółki jawne – informacja o wspólnikach do Naczelnika Urzędu Skarbowego o niepłaceniu CIT

➡️ CIT-6R

⚫️ Do 15 Lutego:

➡️ ZUS RPA dla wypłat w następnym miesiącu (do 10 dnia miesiąca następnego za rok poprzedni) – spółki

➡️ Deklaracja podatku od środków transportu

⚫️ Do 20 Lutego:

➡️ ZUS RPA dla wypłat w następnym miesiącu (do 10 dnia miesiąca następnego za rok poprzedni) – wszyscy pozostali poza spółkami

➡️ Zmiana formy opodatkowania

⚫️ Do 25 Lutego:

➡️ Korekta struktury VAT w deklaracji VAT-7

⚫️ Do końca Lutego:

➡️ PIT-11 (do pracowników)

➡️ Informacja osoby ubezpieczonej (dawne RMUA)

➡️ Zaświadczenia o przychodach pracujących emerytów i rencistów do ZUS

➡️ IFT-1

➡️ PIT-8C

➡️ PIT-28

➡️ Informacja dla pracowników którzy złożyli rezygnacje z PPK (o ile w tym roku mijają 4 lata)

⚫️ Do końca Marca:

➡️ CIT-8

➡️ Deklaracja o odpadach

➡️ IFT-2

➡️ Sprawozdanie Finansowe – sporządzenie

➡️ ZUS ZSWA

⚫️ Do końca Kwietnia:

➡️ PIT-36

➡️ PIT-36L

➡️ PIT-37

➡️ PIT-38

➡️ PIT-39

➡️ DSF-1 (danina solidarnościowa)

➡️ Złożenie Sprawozdania Finansowego osób fizycznych

⚫️ Do końca Czerwca:

➡️ Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

⚫️ Do 15 Lipca:

➡️ Wysłanie sprawozdania finansowego do KRS