Limity podatkowe i bilansowe na 2022 r.

Limity podatkowe i bilansowe na 2022 r. Przepisy ustaw podatkowych (tj. ustaw: o PDOP, o PDOF, o zryczałtowanym podatku dochodowym, o VAT) oraz ustawy o rachunkowości określają limity – wyrażone w euro – które warunkują możliwość skorzystania z różnego rodzaju uproszczeń, rozwiązań, a także nakładają określone obowiązki. W oparciu o …