Mały ZUS+ 2023 (zmiana)

Czym jest Mały ZUS PLUS?

Mały ZUS Plus to preferencyjna forma opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, uzależniona od wysokości dochodu ustalonego za rok poprzedni. Podstawowymi warunkami skorzystania z tej ulgi są: – nieprzekroczenie kwoty przychodu 120.000 zł w roku poprzednim,

– prowadzenie działalności przez co najmniej 60 dni.

Korzystać z ulgi można przez maksymalnie 36 miesięcy, w ciągu kolejnych 60 miesięcy.

Z Małego ZUS Plus skorzystamy, gdy ustalona podstawa na ubezpieczenie społeczne z uwzględnieniem przychodu i dochodu za rok poprzedni nie będzie wyższa od podstawy do „pełnych składek ZUS” (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia) oraz nie będzie niższa od podstawy do „preferencyjnych składek ZUS” (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia krajowego).

Wprowadzona jednorazowo w 2023 roku zmiana, pozwala opłacać Mały ZUS Plus przez kolejne, dodatkowe 12 miesięcy.

Dla kogo dodatkowe 12 miesięcy?

Dla każdego z przedsiębiorców, którzy w 2023 roku korzystali z Małego ZUS+, przez co najmniej jeden miesiąc.

Jak się zgłosić?

Należy dokonać wyrejestrowania i zgłoszenia z właściwym kodem 05 90 XX przed miesiącem w którym z ulgi chcemy korzystać (ulga obowiązuje nie wcześniej niż od miesiąca następnego, po miesiącu w którym dokonaliśmy zgłoszenia), przy czym zgłoszenie należy dokonać w terminie do 31.12.2023.

Problematyczna wydaje się być kwestia możliwości skorzystania z ulgi od 1 sierpnia 2023, bowiem przepisy obowiązują od 1 sierpnia 2023, a ten konkretny – dotyczący zgłoszenia, mówi o miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym z ulgi można skorzystać. Powstaje zatem pytanie czy możliwe jest dokonanie zgłoszenia w lipcu 2023, tj. przed terminem obowiązywania tych przepisów.