Pakiet Slim VAT 3

Ustawa wchodzi w życie od 01.07.2023 z kilkoma wyjątkami. I. Wyższy limit dla małego podatnika Już nie 1,2 mln EUR limitu sprzedaży dla małego podatnika, a 2 mln EUR. Nowy limit ma zastosowanie już od drugiego półrocza, wobec czego, jeśli podatnik w ubiegłym roku nie przekroczył nowej kwoty limitu, a …

Reprezentacja przed organami skarbowymi i ZUS

Reprezentacja przed urzędami to działanie polegające na występowaniu w imieniu innej osoby lub firmy przed różnymi instytucjami publicznymi, takimi jak urzędy skarbowe, urzędy pracy, urzędy miasta, sądy itp. Reprezentacja może odbywać się na różnych etapach postępowania i może obejmować różne czynności, takie jak składanie wniosków, udział w rozprawach, składanie odwołań …

Rachunkowość podatkowa – pełna księgowość firmy

Księgi handlowe są podstawowym narzędziem w systemie pełnej księgowości, który służy do systematycznego zapisu i monitorowania wszystkich operacji finansowych przedsiębiorstwa. Są to formalne zapisy, które pokazują, jakie transakcje miały miejsce, jakie są salda na różnych kontach i jakie są finansowe wyniki działalności firmy. Rachunkowość finansowa w ramach pełnej księgowości to …

KPIR – księgi przychodu i rozchodu

Księgi przychodu i rozchodu (KPiR) to podstawowa forma ewidencji podatkowej dla pewnych kategorii podatników prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce. Jest to uproszczony system ewidencji, który umożliwia podatnikom na prowadzenie księgowości bez konieczności zatrudniania księgowego czy korzystania z pełnego systemu księgowego. Prowadzenie ksiąg przychodu i rozchodu Główne cechy i zasady …

Zakładanie spółki – wsparcie profesjonalistów

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki „z o.o.”) w Polsce to proces wymagający spełnienia kilku warunków i przejścia przez kilka etapów. Poniżej znajdziesz podstawowe kroki, które pomogą Ci w tym zadaniu: Krok 1: Przygotowanie dokumentów Krok 2: Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) Krok 3: Załatwienie formalności podatkowych Krok 4: …

Kadry i płace w firmie

Obsługa kadr i płac to obowiązek każdej firmy. Obejmuje on nie tylko procesy związane z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, ale także aspekty finansowe oraz kontakty z urzędami. Usługi księgowe proponowane przez nasze biuro obejmują również kadry i płace. Prowadzimy ścisłą ewidencję dokumentów dostarczonych przez pracowników, umów o pracę, wniosków urlopowych, …

Spis z natury 2023

Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy, jeżeli prowadzicie Państwo Książkę Przychodów i Rozchodów na zasadach ogólnych lub podatku liniowym, o konieczności sporządzenia remanentu na ostatni dzień roku podatkowego. Podatnicy rozliczający się na ryczałcie, obowiązku sporządzenia remanentu już nie mają (chyba, że wyjątkowo planują zmianę formy opodatkowania w 2022 roku z ryczałtu na …